Spreekuur & openingstijden

Afspraken maken

U kunt bellen tussen 8.00 en 10.30 uur voor een afspraak. Daarna kunt u altijd bellen voor dringende zaken.

Spreekuurtijden

8.00 uur – 10.30 uur
13.30 uur – 15.00 uur
Andere tijden in overleg met de assistente.

Telefonisch Spreekuur

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag.
Voor opvragen van uitslagen.
12.00 uur – 12.30 uur 

Telefoonnummer Praktijk

0577-401251 

Faxnummer Praktijk

0577-401933

Mailadres Praktijk

info@huisartsuddel.nl

Assistente

Voor diverse zaken kunt u bij de assistente terecht;
  • Bloeddrukmeting
  • Wratten aanstippen
  • Urine onderzoek
  • Oren uitspuiten
  • Wondverzorging
  • Tapen en verbinden van enkels
  • Voorlichting
  • Uitstrijkjes voor bevolkingsonderzoek
Praktijkondersteuner Somatiek
Op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen  en vrijdagmorgen is de praktijkondersteuner Somatiek aanwezig.
De praktijkondersteuner Somatiek (POH S) verleent in de huisartspraktijk zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, hoge bloeddruk (hypertensie), en verhoogd cholesterolgehalte in het bloed (hypercholesterolemie). Andere doelgroepen van de POH S zijn ouderen, mensen met rookverslaving en overgewicht. De praktijkondersteuner is opgeleid om volgens vaste protocollen chronisch zieke patiënten te begeleiden. De POH S rapporteert en overlegt haar bevindingen met de huisarts en verwijst u zonodig naar het spreekuur van de huisarts. Zo krijgen deze patiënten de best mogelijke zorg. 

Praktijkondersteuner GGZ
Op vrijdagmiddag is de praktijkondersteuner GGZ aanwezig.


Zwangerenspreekuur
Het reguliere zwangerenspreekuur is op donderdagmorgen.

Zwangeren begeleiden wij graag. Bij vermoeden van zwangerschap kunt u op de praktijk terecht voor een betrouwbare test. De eerste afspraak wordt gemaakt rond
de negende zwangerschapsweek. Dan worden afspraken gemaakt voor termijnecho en bloedonderzoek.

Bovenstaande afspraken worden in overleg met u gemaakt, zodat indien gewenst uw partner bij de consulten aanwezig kan zijn. 

Openingstijden Praktijk

De praktijk is open van 8.00 uur – 17.00 uur
Dinsdagmiddag gesloten van 12.00 uur - 17.00 uur

Spoedpost Harderwijk

085 - 773 73 71 voor spoed in de avond/nacht en in het weekend


Waarnemende huisarts(en)

Waarneming geschiedt door de collega’s:
Huisarts Peters
Ds. Kalshovenweg 30 8075 AG Elspeet
0577 491281

En/of

Medisch Centrum Garderen
Oud Milligenseweg 34 3886 ME Garderen
0577 408050

Indien wij gesloten zijn wordt waarneming via het antwoordapparaat bekend gemaakt.

Vakantiewaarneming en Nascholingsperioden langer dan 1 week worden bekend gemaakt via Uddel.info, via de website en via het antwoordapparaat.

               

Visite door Huisarts

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

 

Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Als u na ontslag uit het ziekenhuis graag de huisarts wilt spreken, aarzel dan niet om ons te bellen. De huisarts komt niet vanzelf langs.

CJG

Mevr. A. de Beer  orthopedagoog van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor afspraken kunt u bellen naar: CJG Apeldoorn