Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij zullen besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of informatie, of met het tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.