Spreekuur & openingstijden

Afspraken maken

U kunt bellen tussen 8.00 en 10.30 uur voor een afspraak. Daarna kunt u altijd bellen voor dringende zaken.

Spreekuurtijden

8.00 uur – 10.30 uur

13.30 uur – 15.00 uur

Andere tijden in overleg met de assistente.

Telefonisch Spreekuur

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag.

Voor opvragen van uitslagen.

12.00 uur – 12.30 uur 

Telefoonnummer Praktijk

0577-401251 

Faxnummer Praktijk

0577-401933

Mailadres Praktijk

info@huisartsuddel.nl

Assistente

Voor diverse zaken kunt u bij de assistente terecht;

Praktijkondersteuner Somatiek

Op maandag, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen is de praktijkondersteuner Somatiek aanwezig.

De praktijkondersteuner Somatiek (POH S) verleent in de huisartspraktijk zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, astma, hoge bloeddruk (hypertensie), en verhoogd cholesterolgehalte in het bloed (hypercholesterolemie). Andere doelgroepen van de POH S zijn ouderen, mensen met rookverslaving en overgewicht. De praktijkondersteuner is opgeleid om volgens vaste protocollen chronisch zieke patiënten te begeleiden. De POH S rapporteert en overlegt haar bevindingen met de huisarts en verwijst u zonodig naar het spreekuur van de huisarts. Zo krijgen deze patiënten de best mogelijke zorg. 

Praktijkondersteuner GGZ

Op vrijdagmiddag is de praktijkondersteuner GGZ aanwezig.

Dietiste

Iedere 1e maandagmiddag van de maand houdt Mevr. H. Spriensma dietiste uit Ermelo spreekuur in de praktijk. Afspraak en informatie via de assistente.

Zwangerenspreekuur

Het reguliere zwangerenspreekuur is op donderdagmorgen.

Zwangeren begeleiden wij graag. Bij vermoeden van zwangerschap kunt u op de praktijk terecht voor een betrouwbare test. De eerste afspraak wordt gemaakt rond

de negende zwangerschapsweek. Dan worden afspraken gemaakt voor termijnecho en bloedonderzoek.

Bovenstaande afspraken worden in overleg met u gemaakt, zodat indien gewenst uw partner bij de consulten aanwezig kan zijn. 

Openingstijden Praktijk

De praktijk is open van 8.00 uur – 17.00 uur

Dinsdagmiddag gesloten van 12.00 uur - 17.00 uur

Avond-, Nacht- en Weekenddienst

Huisartsenpost Harderwijk, St. Jansdal

0900-341 0 341

Ga naar de pagina van de Huisartsenpost Harderwijk

Waarnemende huisarts(en)

Waarneming geschiedt door de collega’s:

Huisarts J.A. Peters

Ds. Kalshovenweg 30 8075 AG Elspeet

0577 491281

En/of

Medisch Centrum Garderen

Oud Milligenseweg 34 3886 ME Garderen

0577 408050

Indien wij gesloten zijn wordt waarneming via het antwoordapparaat bekend gemaakt.

Vakantiewaarneming en Nascholingsperioden langer dan 1 week worden bekend gemaakt via Uddel.info, via de website en via het antwoordapparaat.

               

Visite door Huisarts

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

 

Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Als u na ontslag uit het ziekenhuis graag de huisarts wilt spreken, aarzel dan niet om ons te bellen. De huisarts komt niet vanzelf langs.

Maatschappelijk Werk

Iedere woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur is Mevr. H. Mook van Stimenz aanwezig in de praktijk. U kunt hier met en zonder afspraak terecht. 

Mocht u contact willen dan kunt u mailen of bellen: 

h.mook@stimenz.nl  tel. 06.25009728

CJG

Mevr. A. de Beer  orthopedagoog van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor afspraken kunt u bellen naar: CJG Apeldoorn