Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u klachten, suggesties of complimenten met ons wilt delen.

Voor suggesties en complimenten vragen wij u een mail sturen naar: info@huisartsuddel.nl

Heeft u een klacht dan kunt u dit invullen op een klachtenformulier en dit opsturen of afgeven in de praktijk. Een medewerker van de praktijk neemt contact met u op om een afspraak te maken of de klacht te bespreken.

Het is de bedoeling in eerste instantie samen met de praktijkmedewerker of huisarts de klacht te proberen op te lossen.

Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).

U kunt het klachtenformulier op de praktijk ophalen of per mail (info@huisartsuddel.nl) opvragen.